Úvod > Firmy > Ľuboš Lantaj prekladateľstvo a tlmočníctvo Banská Bystrica

Naše služby

Úradné preklady z nemčiny do slovenčiny alebo naopak:

 • rodné listy
 • sobášne listy
 • dokumentácia k vozidlám
 • súdna a policajná dokumentácia
 • vysvedčenia
 • lekárske správy a potvrdenia pre poisťovne
 • výpisy z registrov
 • zmluvná dokumentácia
 • osvedčenia
 • ...

Odborné preklady z/do nemčiny:

 • automobilový priemysel a jeho dodávatelia
 • strojárstvo, technika, technológie
 • medicína, biológia, ostatné prírodné vedy
 • právo, ekonomika
 • finančníctvo, účtovníctvo, poisťovníctvo
 • ...

Tlmočenie nemecký/slovenský jazyk:

 • medzinárodné konferencie
 • firemné školenia, prednášky, mítingy
 • pracovné cesty
 • odborné školenia pracovníkov vo výrobe

 

Dátum zverejnenia: 28.3.2019